Lista szkół - Gmina Liszki


Wybierz miasto:
szkoły Cholerzyn
szkoły Czułów
szkoły Jeziorzany
szkoły Kaszów
szkoły Kryspinów
szkoły Liszki
szkoły Mników
szkoły Morawica
szkoły Piekary
szkoły Rączna

Gimnazjum im. św. Jana Kantego w Liszkach
457
32-060 Liszki
telefon: 0122806355
Gimnazjum w Mnikowie
- 13
32-084 Mników
telefon: 0122805219
II Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia ``Suplement``
- 1
32-070 Liszki
telefon: 0609240936
III Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Centrum Kształcenia ``Suplement``
- 1
32-060 Liszki
telefon: 0609240936
Liceum Ogólnokształcące w Centrum Edukacyjnym ``Radosna Nowina 2000``
2
32-060 Piekary
telefon: 0122807099
Przedszkole Publiczne w LIszkach

32-060 Liszki
telefon:
Szkoła Podstawowa
nie 100
32-060 Piekary
telefon: 0122806221
Szkoła Podstawowa im. Bł. Matki Teresy z Kalkuty w Cholerzynie z filią w Mnikowie
Cholerzyn 205
32-060 Cholerzyn
telefon: 0122806049
Szkoła Podstawowa im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Jeziorzanach
1
32-060 Jeziorzany
telefon: 0122808122
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Liszkach
5
32-060 Liszki
telefon: 0122806093
Szkoła Podstawowa nr 1 w Kaszowie
0 185
32-060 Liszki
telefon: 0122806021
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Kaszowie
- 547
32-060 Kaszów
telefon: 0122806099
Szkoła Podstawowa w Czułowie
Czułów 188
32-060 Czułów
telefon: 0122805306
Szkoła Podstawowa w Kryspinowie
brak 356
32-060 Kryspinów
telefon: 0122807095
SZKOŁA PODSTAWOWA W MORAWICY
- N
32-084 Morawica
telefon: 0122856050
Szkoła Podstawowa w Rącznej
0 1
32-060 Rączna
telefon: 0122808026

1